Zahradní jezírka

Jezírka - užitečné rady

Tvarované laminátové vodní nádrže jsou vyráběny ze skelných tkanin a dvousložkových pryskyřičných tmelů.
Můžeme je postavit přímo na podlahu místnosti (v případě atrií), dají se tedy používat na rostliny či ryby nebo na demonstraci různých vodních kouzel.
Dají se postavit na skalnatý terén, boky lze zamaskovat prkny, textilem, rákosovými rohožemi, cihlami, nebo i rostlinami.
Instalace je nenáročná a jsou efektní. Pokud se rozhodneme pro menší vodní plochu, je toto ideální řešení.
S osázením jezírka Vám rádi pomůžeme.

Technické provedení vodních partií

Vodní nádrže můžeme stavět různým způsobem. Nejrychlejší a také nejlevnější je fólie z PVC. Trvanlivost nádrže ovšem závisí na jakosti fólie. Obyčejná tenká fólie má tu nevýhodu, že mrazem křehne a rozpadá se. Nejvíce trpí část bezprostředně nad vodní hladinou. Tloušťka fólie by měla být 0,4-0,6 mm. Poměrně odolná je černá tlustá fólie, která se používá k pokrývání siláží, ale dnes již existuje spousta různých prodejců, kteří dodávají fólie určené přímo pro tyto účely.
Postup práce: Při volbě hloubky musíme uvážit, jaké rostliny zde budeme pěstovat. Budou to jistě lekníny, u nichž pro většinu kultivarů stačí hloubka kolem 50 cm. Tím je míněna výška vodního sloupce nad kořenovým balem. Výška substrátu asi 20 cm. Pro většinu vodních rostlin postačí výška vodního sloupce 10-20 cm. Vykopanou prohlubeň upravíme podle uvedených parametrů a povrch uválíme. Pak prohlubeň pokryjeme asi 5-8 cm vrstvou jemného písku, který urovnáme a utlačíme. Na pískový podklad položíme fólii tak, aby její okraj přesahoval prohlubeň. Pro jistotu ji můžeme položit dvojmo a to především v místech spojů. Potom napustíme vodu, která fólii přitlačí ke dnu. Po obvodu jezírka zapustíme do zemně nastojato cihly se zaoblenými horními hranami, jejichž vrch má přesně sledovat výšku budoucí vodní hladiny. Fólii přehneme přes tuto výztuž, zasypeme zeminou a udusáme.
Okraj obložíme plochými kameny tak, aby alespoň 5 cm přesahovaly okraj nádrže směrem k hladině. Vodní rostliny sem umístíme vysázené buď do kontejnerů, nebo přímo do substrátu, který navrstvíme na dno nádrže. Výsadba do kontejnerů má tu výhodu, že tak některé agresívnější druhy rostlin snadno udržíme v daném prostoru. Také pro snadnější rozdělení a omlazení leknínů jsou kontejnery výhodou.
Udržíme-li v zimě vodní hladinu s okrajem fólie, je nebezpečí jejího rozpadu menší. U fóliových jezírek je ještě jedno nebezpečí: Fólii mohou narušit myši. Jestliže budete sledovat tyto stránky, dozvíte o jiných možnostech zbudování vodních nádrží, kde toto nebezpečí nehrozí.
Kontaktujte nás! My Vám poradíme nebo přímo vybudujeme jezírko Vašich představ!

Voda nejen jako okrasný prvek v zahradách minulosti i současnosti

Co člověk rozum vzal, co v něm zablikal smysl pro krásno, co ho rozbolela mysl, co ho pošimrala představivost, začala ho trápit i potřeba dotvářet i napodobovat i přetvářet nádheru i nebezpečenstva divoké a nespoutané přírody.
Člověka rozněcovala tajemnost skrytých vodních hlubin a dokázal-li spočinout a dívat se, vydražďovaly ho živly nejproměnlivější - proměny vod, proměny světel, kamene a všeho kolem, všeho na hladině, v proudu vod, ve vodě i pod ní, proměny rozsvíceného kamene, kamenné lucerny na stezce, nad hladinou, v rostlině i pod dřevinou…
Proto byla odedávna okrasná i ochlazující voda využívána: ve starověkých zahradách egyptských a dalších. Ve visutých zahradách Semiramidiných v Babyloně z doby před více než 3000 lety byly vykopávkami potvrzeny složité systémy stupňovitých nádrží, kam byla voda z řeky Eufrat čerpána důmyslným šnekovitým zařízením. Voda nesměla chybět ani v atriových prostorách domů antického Řecka i Říma.
Tisíce let byly voda, kámen a rostlina přetvářeny v prastarých zahradách čínských a korejských, to pod vlivem myšlenek náboženských, filozofických, vlivem vidění umělcova, vlivem mnoha principů, jež se proměňovaly, ale i zůstaly zaklety v nádherných zahradách staré Číny. Odtud se jejich věhlas šíř~l dál; s korejskými zahradníky a s buddhismem přechází toto umění na japonské ostrovy, kde je přijato, přetvářeno a zdokonalováno Japonci samými. Různě všestranné využití vody jako zdobného motivu či jako dominanty nacházíme téměř ve všech známých zahradách minulosti, nejpatrnější to bývá v zahradách japonských a později i anglických, přírodně romantických. V tradičních japonských zahradách bývají nejvýraznějšími prvky hlavně voda, kámen a rostlina. Japonci budovali velmi různě členité zemní nádrže, doplňovali je živou, proudící vodou v podobě potoků, peřejí, kaskád, vodopádů; navíc to bývalo oživeno rybami, po generace prošlechťovanými trpělivými Asiaty do překrásných tvarových a barevných forem (karas zlatý, japonský kapr). Voda v nádržích se zálivy a s ostrovy, zakrslé dřeviny rozmanitých forem, skupiny kamenů o lichých počtech, to všechno dodávalo těmto zahradám zvláštní atmosféru, zapojovalo vodu pěkně do komponované zahrady a tu zase nenásilně do okolní krajiny. U nás, v Evropě, byla voda nejpůsobivěji využita v 19. století v parcích doby romantismu. Ve všech významných zahradách od středověku po dnešek byla voda využita jako okrasný prvek. I technický pokrok přispěl k většímu využití vody: objev betonu v polovině 19. století, doplněný pak na přelomu 20. století téměř stovkou nově vyšlechtěných barevných leknínů, dále rychlé biologické poznávání, útěk lidí od techniky k přírodě, nové umělé hmoty, problémy i vymoženosti civilizace, to vše přispělo k rozvoj i vodního zahradničení i k zájmu o přírodu vůbec.
Málokterá zahrada bývá úplná bez vodní plochy. Málokterá partie zahrady vyžaduje tak málo práce jako okrasná voda s lekníny, s vodními a pobřežními rostlinami, to vše ovšem ve vyváženém vztahu, a to i k živočišným obyvatelům a souputníkům vod… Málokterá rostlina dokáže kvést tak dlouho jako lekníny, třeba i půl roku! Pamatuji, že první leknínový květ se v mimořádně teplém jaru na mých vodách jednou objevil už 8. dubna. A nepřijdou-li sněhy, mrazy a ledy už na podzim, potom i v listopadu můžeme na vodě spatřit sice už pobledlý, ale přece jenom leknínový květ. To je možné i díky větší teplotní stálosti vodního prostředí. Voda nás provází dějinami planety i životem člověka doslova na každém kroku.

Z vody jsme povstali, avšak bez vody jsme jen suché mumie, takže otrávíme-li ji, otrávíme i naše děti.
Zaplaťpánbůh už víme, že i těžce znečistěnou odpadní vodu lze vyčistit postaru, v symbióze vody, země, vodnícha bažinných rostlin s mikroorganismy.
Chceme-li využít vodu jako dominantní prvek, můžeme stvořit i malou vodní říši, vodní zahradu nebo mini zahrádku: Nejde-li nám o dominantnost vody, podřídíme vodu jiným estetickým záměrům. Můžeme z ní učinit doplněk různých umělých motivů a prvků, pozadí k sochám, plastikám.
Vodou lze zdůraznit jiné dominantní prvky, voda nám pomůže při harmonizaci, při sladění jinak těžko s laditelných a souznitelných motivů. Vodní hladinu lze využít k prohloubení i rozšíření uzavřeného prostoru, dále ke zdůraznění význačných linií svislých i rovných, horizontálních. Voda může zvýraznit i linie jiné, oblé, křivky, obrysy velkých předmětů, může upoutat pozornost k barevným skvrnám i k celým plochám barev. Vodní hladina může zvýraznit rozmanité zvláštnosti v modelaci a ve tvarové podobě okolního terénu (pahorky, skály, kameny) či rostlinného pokryvu (textury dřevin, polštářovitých a kobercovitých bylin aj.). Zrcadlení dokáže neuvěřitelné divy, odraz ve vodě zdvojnásobuje, staví tvarovou podobu na hlavu, což bývá zdrojem mnoha možností, efektů. Zdrojem zajímavých efektů může být i sledování různých motivů pod hladinou. Proměnná hra denních světel a stínů (na hladině, na dně, na předmětech pod vodou, na pablescích v okolí, tajemnost nočních světel, chladná barevnost vody ve svých modrých tónech je proteplována odlišnou barevností okolí, barevností rozbřesků i západů slunce, voda v mlžných oparech, voda v krunýři ledu, voda zasněžená, voda bitá kroupami, šlehaná lijáky, voda dolíčkovaná májovým deštíkem, to vše je jedna veliká proměnná - voda. Voda projasňuje zahradní prostředí, zesvětluje tmavost atriových míst, stinných partií, příšeří příšerných staveb tím, že zrcadlí něco pěkného.
Zvukové efekty vody uvedené do pohybu jsou nevypočitatelné: vodazurčí, šumí, bouří, duní, pleská, crčí, syčí, bublá a šplouchá. Ustanou-li zvuky, na hladinách se rozhostí lahodné ticho, smír, pohoda, přerušované tu a tam zvuky vítaných souputníků našich vod, šploucháním ryb, štěbetem koupajících se ptáků, po jaru se ozve téměř kanáří trylkování ropuch v časech jejich lásek, za léta zašustí křídla vážek, šídel i šidélek, slyšet je i pištění komárů u vod neosazených rybami a obojživelníky…
Abychom měli přerozmanité proměny vodních hladin pěkně na očích, musíme ovšem dbát i na zpřístupnění vodních ploch. To vše hlavně s ohledem na procházkové možnosti (přístupy k vodě, obklady), a to i za deště (šlapákové kameny). Dbáme na možnosti posedové: vhodný zahradní nábytek v místech na posezení i poležení, na meditaci. Dbáme i na různorodé možnosti pohledové (průhledy, různé podhledy i nadhledy, různé úrovně i úhly pohledů)… Dbáme ale i na to, abychom u vody měli dostatečný pracovní, manipulační prostor nutný při údržbách našich vod.
Vedle funkcí estetických, architektonických a hospodářských má voda řadu smysluplných funkcí dalších: zvyšuje vlhkost ovzduší, což je důležité pro svět živočišný, i pro člověka, pro jeho psychickou pohodu (jestliže se zvýší relativní vlhkost vzduchu asi o 15 %, organismus člověka to podle zjištění badatelů vnímá, jako by se snížila teplota ovzduší asi o 3,5°C!). Je to významné i pro rostliny, pro některé vysokohorské trvalky to může být otázkou života a smrti, proto se jim lépe daří např. v trvalkové rokli, či ve skalkovém skleníku, jehož součástí je vodní nádrž. Možností, jak jim pomoci, jsou spousty, pomáhá i rosení, zalévání.
Voda působí jako vynikající akumulátor, hromadí a zadržuje teplo, významně tudíž otepluje ovzduší zahradního (také sezónně obytného či skleníkového či pařeništního aj.) prostoru. Hraje veledůležitou roli i v naší krajině, a to obzvláště v kritických, zlomových, přechodových obdobích roku (číselné údaje viz v kapitolce Zemní nádrže).
Jak bojovat proti řasám?
Hledáme příčinu nadměrného bujení řas a způsob, jak je odstranit. Ve volné přírodě jsou řasy nezbytnousoučástí potravního řetězce ve vodě. živíse jimi velké množství různých drobnýchživočichů. Dojde-li však v rybníčku: k jejich nadměrnému přemnožení, je třeba za- sáhnout.
V následujícíchodstavcích jsou přehledným způsobempopsány základní příčiny nadměrného za-řasení Vašeho rybníčku a možné způsobyřešení:Voda v rybníčku je dlouhodobě neprůhledně zelená tzv. kvetoucí řasy.

Voda v rybníčku je silně znečištěná.
Příčinou může být dlouhodobé překrmování ryb, rozkládající se listí, nebo části uhynulých rostlin. Odstraňte příčinu. Pak proveďte částečnou výměnu vody. Čerstvou vodu, kterou budete do rybníčku dopouštět, je třeba upravit regulátory sera koivit a sera crystai, abyste zamezili dalšímu růstu volných řas.
Do rybníčku se dostává dešťová voda. Tato je znečištěná smokem z ovzduší. Použijte raději vodu ze studny (bez nitrátu a fosfátu) anebo vodovodní vodu.
Ornice, nebo zemina ze zahrady jsou ve Vašem rybníčku velmi nežádoucí. Jsou totiž příliš bohaté na živiny a umožňují nadměrné bujení řas. Odstraňte je tedy z rybníčku a nahraďte štěrkem či pískem.
Nedostala se do Vašeho rybníčku hnojiva, určená pro zahradu? Tato hnojiva jsou velmi bohatá na nitrát a fosfát. Vodu v rybníčku enormě zatěžují a mimořádně podporují bujení řas.
Proveďte větší výměnu vody. Čerstvou vodu upravte regulátory sera koivit a sera BioTorfgranulát. Pamatujte, že pro hnojení rybníčků bylo vyvinuto speciální hnojivo sera florenette T, které neobsahuje nitráty, ani fosfáty. Krmíte správně? Nedosahuje-ti teplota vody 8°C, nesmíte ryby v rybníčku krmit. Při teplotách nad 8°C začněte opatrně krmit koi kapry a ostatní velké ryby speciálními krmivy sera koi Royal, mladé koi a jesetry sera midigran a ostatním malým rybníkovým rybkám nabídněte sera goldy. Dosáhne-li teplota vody přes 12°C, doporučujeme následující krmiva. Velcí koi kapři - sera koi Royal a sera koi plus, ostatňí druhy velkých ryb - sera bioflakes a sera biogranu)at. Pro mladé koi a jesetery je vhodný sera midigran. Pro Karasy a ostatní malé druhy ryb jsou v tomto období nejlépe stravitelné sera goldy, sera goldy Color a sera goldy Royal. Dávka krmiva musí být rybami pozřena v několika málo minutách. Krmte tedy raději dvakrát až třikrát denně šetrně a opatrně, než v jedné příliš velké dávce. Nekvalitní nejlacinější krmiva a různé náhražky jsou jako krmení pro rybníkově ryby nepřijatelná. Prosíme, dávejte pozor na kvalitu produktů. Výživa ryb je velice důležitá, nechcete-li se potýkat s různými nemocemi. Nekvalitní krmiva rovněž podporují nadměrný růst řas.
Pěstujete ve Vašem rybníčku dostatek rostlin, rostoucích pod vodní hladinou? Tyto rostliny jsou důležité pro celkový dobrý zdravotní stav Vašeho rybníčku. Jsou potravním konkurentem pro řasy a produkují důležitý kyslík. Bližší podrobnosti se dočtete v sera rádci „jak si vybuduji svůj zahradní rybníček“. Podstatně je tedy osázet rybníček dostatečným množstvím rychle rostoucích rostlin a k jejich hnojení používat speciální hnojivo sera florenette T. Jím dodávané stopově prvky umožňují totiž rostlinám zpracovávat nitrát a fosfát. Vyskytnou-li se ve vodě v rybníčku volně plovoucí řasy, je třeba ji ošetřit přípravkem sera crystat. Filtr v rybníčku je třeba vyčistit pokaždé, jakmile se znatelně zmenši jeho průtok.

Voda v rybníčku je sice čistá, ale vyskytuje se zde nadměrné množství vláknitých a štětinatých řas.
Pěstujete ve Vašem rybníčku dostatek přirozených potravních konkurentů, tedy rostlin, rostoucích pod vodní hladinou? Pokud ne, doporučujeme Vám vysadit některé rychle rostoucí druhy, např. rodu Elodea, nebo Ceratophyllum. sera teichclear je regulátor, který velmi účinně omezuje růst přirostlých řas. Je nezbytně nutné průběžně odstraňovat uhynulé řasy, aby celý koloběh, začínající znečištěnou vodou, nastartovat státe znovu. Dlouhodobou pomocí k potlačení růstu tohoto druhu řas je sera BioTorfgranutát. Na různých dekoračních kamenech a rostlinách roste mnoho povlakových řas.
Příčinou bývá nejčastěji nadměrná přítomnost živin, obvykle v kombinaci s ne právě optimálními hygienickými podmínkami. Okamžitou pomocí je částečná výměna vody nezapomeňte zároveň odstranit kal a nečistoty a kombinace přípravků sera teichclear a dvojité dávky sera teichmorena. Jako dlouhodobá prevence proti přemnožení povlakových řas se nejlépe osvědčuje udržování dobré kvality vody a pravidelné užíváni regulátorů sera teichmorena a sera BroTorf- granuiát. Pamatujte, že u řas obecně platí, že je lépe preventivně potlačovat jejích růst, neboť je velmi obtížné je likvidovat.

Voda v rybníku má neobvyklý zápach. Voda je zpěněná.
Příliš vydatné sluneční paprsky a velké množství živin, například díky překrmování ryb, zákonitě vyvolají prudký růst řas. Jakmile jsou živiny spotřebovány, řasy odumírají a začnou zahnívat. Při tomto procesu je z vody spotřebováváno velké množství kyslíku. V těchto podmínkách nemohou rostliny dále růst. Je nutné provést výměnu 2/3 vody. Pří ni od-straňte veškeré nečistoty, jako jsou uhynulé části rostlin apod. Čerstvou vodu upravte pomoci regulátorů serakoivit dle návodu na přívalovém letáku použijte rovněž sera BioTorfgranulát. Vysaďte více rostlin, žijících pod vodní hladinou. Tyto rostliny jsou, jak již víte, přirozenými potravními konkurenty řas.

Kontakt

Pavel Šemora
tel.: +420 777 777 509
email: zahrady@volny.cz

 

Provozovna

Kikrleho 1233/17a
Areál firmy Bomaso
620 00 Brno

Kancelář

Koláčkovo nám. 727
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 46239847