Bazény

Jedním z nejnáročnějších prvků v zahradě je plavecký bazén. Velikost bazénu můžeme opticky zmenšit redukcí intenzity zabarvení obkládaček nebo pozměněním okrajů. Každopádně však bude tato vodní plocha ve svém okolí dominovat.
Tvar bazénu by se měl velice uvážlivě zasadit do celkového řešení zahrady, aby se minimalizovala jeho velikost. Je naivní předpokládat, že čím je tvar bazénu bizarnější, tím snadněji do terénu zapadne. Právě naopak, čím jednodušší je tvar bazénu a terasy, která s ním sousedí (bazén a jeho okolí tvoří vlastně jeden celek), tím snadněji se dá včlenit do výtvarného řešení zahrady. Terasu můžete také využít k jemné korekci tvaru bazénu, aby kombinace terasy a bazénu lépe ladila s prostředím.
Při tvarování bazénu je nejlepší přidržovat se co nejjednodušších tvarů, které jsou i praktičtější a bazén se tak lépe ohřívá. Snadněji se přikrývá a lépe se v něm plave. Na rozdíl od hotelového bazénu musíte se svým bazénem na zahradě žít po celý rok.
Dalším úskalím je vnímání barvy. Pohled na zářivě modrý bazén je v zimním období skličující. Přikryjte ho alespoň plachtou, nejraděj tmavé barvy.
Poloha bazénu musí být otevřená, slunná a v patřičné vzdálenosti od listnatých stromů, aby padající listí neznečišťovalo vodu a okraje bazénu. Neměli byste bazén budovat tam, kde je vysoká hladina spodní vody, protože by mohla nepříznivě na stavbu působit. K bazénu patří i skladovací prostor na nářadí potřebné pro jeho údržbu, místo na filtrační zařízení a ideální by byl i prostor na převlékání.
Vlastní stavební práce na bazénu byste však zcela jistě měli přenechat odborníkům.
Typy bazénů jsou rozmanité. Bud' jsou budovány přímo ve výkopu z armovaného betonu nebo z betonových bloků, které se začišťují. Mohou být i z umělých hmot, sklolaminátu nebo z kovových konstrukcí potažených speciální fólií ze syntetického kaučuku. Typy upevněné na rámech se obvykle nezapouštějí do země. I když jsou lacinější, nevypadají v zahradě nejlíp. Pokud kolem nich vybudujete například palubovou podlahu, můžete zmírnit nepříznivý dojem. Jejich předností je však to, že jsou mělké a nad úrovní terénu, takže se voda rychleji ohřívá, a na konci sezóny se dají složit.

Pokyny pro usazování celoplastových bazénů
Tvar:
a) oválné
b) hranaté

Nabízíme Vám pokyny pro usazení plastových, levnějších bazénů, které naše firma z mnoha důvodů nerealizuje, ale pokud jej opravdu chcete…

Při usazování je nutno postupovat následovně:
Po usazení bazénu na betonovou podložku patřičné únosnosti je nutné rovné strany vnitřně celoplošně zapažit (viz. obrázek) a betonovat tímto způsobem:
První den při betonováni spodní hrany cca 15–20 cm

2.–3. den dobetonování
Do betonu je vhodné vložit armovací sítové železo (není podmínkou). Při betonáži je nutno vlhký beton hutnit (polosuchý), popřípadě šetrně vibrovat z důvodu vytvoření rovné stěny za pláštěm. Je nezbytné betonovat obě protilehlé stěny současně, pomalu a plynule. Rozdíl betonové směsi na protilehlých stranách nesmí být větší než 20 cm, aby nedošlo k jednostrannému zatížení.

V případě hranatého bazénu je možno betonovat všechny strany současně při dodržení rozdílu betonu na protilehlých stranách. Po zavadnutí betonu dosypáváme za stálého zhutňování mezeru za betonovou zídkou zeminou, pokud jsme to již neudělali při samotné betonáži, nebo pokud nebyl otvor přesně vykopán. Takto zpevněný oválný bazén odpažíme a napustíme po horní okraj vodou. Obetonujeme oblé stěny až po horní okraj bazénu, obdobným způsobem jako rovné stěny. Šetrně musíme postupovat při horním okraji z důvodu možného protlačení stěny dovnitř bazénu.
Ideální způsob pro ukončení horní hrany je překrytí plošnou dlažbou 3 cm dovnitř bazénu. Za stěnou bazénu nesmí být písek, jinak hrozí zapadávání kamínků. Pokud není současně při zhotovení montována filtrace, je vhodné ponechat si při betonáži otvory pro dodatečné zabudování 1–2 kusů skimmerů (sběračů) a 1–2 kusů trysek.

Zimní provoz:
Bazény kompletně obetonované je možno ponechat vypuštěné, či polonapuštěné. Je však nutno brát zřetel na sníženou rázovou pevnost plastů a vyvarovat se hrubého zacházení (nárazy, prohýbání apod.).
ZÁRUKA – při dodržení stanovených podmínek činí 18 měsíců!

ORIENTAČNÍ CENA některých firem – zahrnuje: montáž na místě zhotovení,
nezahrnuje: stavební a výkopové práce, cestovné na místo zhotovení, filtraci, osvětlení bazénu, nerezové schůdky.
Bazén spojený kruhový – při hloubce 1,5 m. Kruhy – 4,5 m a 5,0 m cena bez DPH 85.224,- Kč
Bazén hranatý – 4 x 6 m, hloubka 1,5 m cena bez DPH 68688,- Kč

Bazény na koupání
Nejnáročnějším prvkem v zahradě je plavecký bazén. Velikost bazénu můžeme opticky zmenšit redukcí intenzity zabarvení obkládaček nebo pozměněním okrajů. Každopádně však bude tato vodní plocha ve svém okolí dominovat.
 
Tvar bazénu by se měl velice uvážlivě zasadit do celkového řešení zahrady, aby se minimalizovala jeho velikost. Je naivní předpokládat, že čím je tvar bazénu bizarnější, tím snadněji do terénu zapadne. Právě naopak, čím jednodušší je tvar bazénu a terasy, která s ním sousedí (bazén a jeho okolí tvoří vlastně jeden celek), tím snadněji se dá včlenit do výtvarného řešení zahrady.Terasu můžete také využít k jemné korekci tvaru bazénu, aby kombinace terasy a bazénu lépe ladila s prostředím.
Nejlepší je vytvarovat bazén hned na začátku a přidržovat se co nejjednodušších tvarů, které jsou i praktičtější a bazén se lépe ohřívá.
Snadněji se přikrývají a lépe se v nich plave. Na rozdíl od hotelového bazénu musíte se svým bazénem na zahradě žít po celý rok.
Pohled na zářivě modrý bazén je v zimním období skličující. Přikryjte ho alespoň plachtou, nejraděj tmavé barvy.
 
Poloha bazénu musí být otevřená, slunná a v patřičné vzdálenosti od listnatých stromů, aby padající listí neznečišťovalo vodu a okraje bazénu. Neměli byste bazén budovat tam, kde je vysoká hladina spodní vody, protože by mohla nepříznivě na stavbu působit. Místo na stavbu bazénu by mělo být dobře přístupné mechanizačním strojům, stejně jako prostor, kam budete ukládat vytěženou zeminu (viz str. 119), protože odvoz je drahý. K bazénu patří i skladovací prostor na nářadí potřebné pro jeho údržbu, místo na filtrační zařízení a ideální by byl i prostor na převlékání.
Vlastní stavební práce na bazénu byste však měli přenechat odborníkům.
 
Typy bazénů jsou rozmanité. Bud' jsou budovány přímo ve výkopu z armovaného betonu, nebo z betonových bloků, které se začišťují. Mohou být i z umělých hmot, sklolaminátu nebo z kovových konstrukcí potažených speciální fólií ze syntetického kaučuku.
Typy upevněné na rámech se obvykle nezapouštějí do země.
I když jsou lacinější, nevypadají v zahradě nejlíp. Pokud kolem nich vybudujete například palubovou podlahu, můžete zmírnit nepříznivý dojem. Je- jich předností je však to, že jsou mělké a nad úrovní terénu, takže se voda rychleji ohřívá, a na konci sezóny se dají složit. Můžete vyhřívat bazén i pomocí sluneční energie, ale musíte kolektory správně nasměrovat.

Kontakt

Pavel Šemora
tel.: +420 777 777 509
email: zahrady@volny.cz

 

Provozovna

Kikrleho 1233/17a
Areál firmy Bomaso
620 00 Brno

Kancelář

Koláčkovo nám. 727
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 46239847