Než pošlete poptávku

Pokud uvažujete o realizaci jezírka a chcete nás poptat  tak  – si nejprve dovolím pár řádek pro vysvětlenou – kdy možná pochopíte, že je více možností jak celou realizaci řešit a tyto možnosti vedou k rozdílné ceně za celé dílo!

1.  Jezírko ke koupání  - jeho technologii čištění lze pojmout i bez zakoupení  jezírkového filtru – zde se dá filtrace řešit kořenovou čističkou anebo takzvaným půdním filtrem a samozřejmě i filtrací k tomu účelu zakoupenou.  
Jezírka dělíme do tří základních skupin první dvě jsou koupací jezírka buď bez čerpadla, nebo jen se skimrem a v neposlední řadě s pomalu průtokovým filtrem. (každý typ jezírka je inspirován určitou vodní nádrží co se vyskytuje v přírodě / jen ten třetí typ je spíše pískovna a tudíž to není čistě přírodní záležitost, dokonce v Rakousku tento typ chtěli zakázat/ u těchto typů s žádným anebo s pomalým průtokem vody je teplota kdy jezírko funguje od 16 do 42 C a je zde normální mírné zakalení v závislosti na teplotních výkyvech, stejně jak je tomu u přírodních nádrží)
Další typ jezírka jsou spíše inspirovány řekou(čerpadlo běží 24 h denně) a jsou to jezírka s vysokým průtokem vody –zde se nejedná už o jezírka ,ale spíše o bio bazény – jelikož zde se nevysazují rostliny (jen něco málo pro okrasu pokut to zákazník vyžaduje) pobřežní zóny jsou malé nebo žádné a vodu čistí biofil Heterotropní ,který je ve vysoko průtokových filtrech. Jedná se v podstatě o bazény s biologicky upravovanou vodou. Víte o tom, že pes se do chlorované vody vykoupat nejde, ale my lidé tam posíláme své děti  ?

2.   Jezírko pro ryby – na základě našich dlouholetých zkušeností – vždy instalujeme jezírkový filtr – značky Tripond nebo Nexus a vzduchování   - je to léty prověřená kvalita kdy jde i o to Jak pohodlně se dá filtr čistit . jedná se v podstatě o chovné nádrže ke je třeba si poradit se čpavkem a i dusitany a s úbytkem kyslíku.
K technologii čistění vody – uvědomme si, že předně jde o to zbavit vodu organických nečistot a živin – převážně fosfor a sulfátu. Toto jsme schopni dosáhnout v zásadě jen dvěma způsoby. Umí to rostliny a bakterie k rostlinám řadíme i řasy (pokud necháte jezírko zarůst celé vláknitou řasou až do té doby dokud spotřebuje všechny živiny a začne žloutnout, /řasa za den nabyde 8x/ po té řasu odstraníte tak máte jezírko zregenerované a bez nadměrného fosforu. Toto platí jen u vláknité řasy.) Fosfor u jezírek s rostlinami se musí pohybovat mezi 30 až 35 miligramy na m3 vody a u jezírka s vysoko průtokovým filtrem 10 miligramů na m3 .

  • Rostliny – kořenová čistička – zde je nutné mít především prostot, které je stejně veliký jako plocha kterou chceme čistit, ale je lepší 2/3 plochy– to znamená, pokud máme koupání  10x 10 m tak regenerační zóna pro rostliny musí být stejně veliká – dále musíme docílit proudění vody přes kořeny rostlin a to možná co nejpomaleji ¨zde se jedná o filtraci s pomalým průtokem . Toto je výhody, jelikož není potřeba výkonné čerpadlo, ale zas za druhou stranu nemáme sací sílu, která dokáže nasát plovoucí nečistoty na hladině do skimerů, ty se usazují v sedimentech kdy je vrchní část sedimentu aerobní a spodní anaerobní ,pro tento způsob čištění je třeba vytvořit podmínky . Rostliny do všech hloubek od 5 cm do plovoucích rostliny co zakrývají hladinu ,nejhlubší část 2 m pro usazování sedimentů kde se váže fosfor a vytváří se dusík. V této zóně se vytváří  fytoplankton a následně zooplankton ,který je primární čistící prvek této varianty.  . Pokud je instalován skimer je třeba ho denně čistit jelikož například list Břízy se rozloží na 8 h a nepoužívat skimery odkud se nedostanou obojživelníci. jelikož ti když se utopí a uhynou tak se rozloží se přidají do vody moc fosfát  1 gram fosforu znamená 140kg řas !
  • Bakterie – jsou schopné spotřebovávat živiny z vody a to velmi účinně. Na principu bakterií fungují všechny filtry do jezírek – kdy se naočkují bakterie na  porézní povrch přes který proudí voda, a tam se bakterii množí, jelikož mají vhodné prostředí a dostatek živin a i kyslíku k zdárnému „růstu“ V přírodě má největší schopnost čištění vody řeka a zde ve štěrcích také žijí bakterie, tudíž v jezírku můžeme bakterie pěstovat i ve štěrkovém loži. Musíme, ale zabezpečit dostatečné proudění okysličené vody přes sypký materiál kam bakterie nasadíme.
    Jedná se v podstatě o bio film , ve filtru je Heterotropní to znamená že je třeba dodávat kyslík jelikož pokud přestane okysličená vody proudit tak bio film zmineralizuje a odumře – naproti tomu je i bio film v jezírku na fólii či kamenech (je to zelený  a velmi kluzký povrch - voda je průhledná) tento stav je v pořádku a pokud někomu vadí tak jej musí odstranit mechanicky jedná se o Autotrophní  bio film a ten se nezničí pokud přestane vody proudit – pokud je v jezírko méně jak 3 miligramů fosfátu na m3 tak se bio film netvoří.  Čistící plocha filtrů je podstatně menší než plocha kořenové čističky (nebo jakéhokoliv pomalu průtokového filtru). Pro filtry je třeba výkonnější čerpadlo, které zabezpečí dodatečný průtok a tak i živiny pro kolonii bakterií (bio film) a také dokáže lépe stáhnout plovoucí nečistoty z hladiny pokud možno na mechanický filtr .
    Vzduchování – mnozí ho neinstalují, ale my máme ověřené, že to velmi prospívá bakteriím (v profesionálních jezírkových filtrech je vzduchovaní nepostradatelné) vzduchujeme jak štěrky v pobřežních zónách tak i vzduchovací Gulou na dně koupací části, což částečně způsobuje proudy na folii a tím se i tato čistí ale je to spíše sekundární jev. U jezírek pro ryby je vzduchování nutností! Také výběr kompresoru je otázka priorit zákazníka – my například používáme tiché výkonné kompresory se zárukou nepřetržitého chodu, ale stojí v podstatě jednou tolik co kompresory levné. Je třeba říci ,že nejlépe okysličují vodu vodní rostliny ,které vylučují 100% kyslík naproti tomu kompresorem dostaneme do vody pouze 21% kyslíku – tak že jezírka s pomalým průtokem nevzduchujeme tam to zvládnou rostliny, ale jezírka pro ryby  a Bio bazény vzduchujeme jelikož musíme okysličit vodu pro heterotrophni bio film ve filtru a taky pro ryby.  

Stěny koupací části – jestliže se zákazník rozhodne položit folii pouze na hliněnou modelaci, tak folie , i když ji svaříme bez fald , nikdy nebude napnutá a hladká tak aby po ni mohl jezdit automatický vysavač což je nutné pokud chce zákazník koupací zónu bez kluzkého zeleného bio filmu, musíme  si uvědomit, že prach který  sedá  na folii a i kameny zezelená vytvoří bio film , stejně jako u bazénu – a potom je uživatelsky příjemné kdy se koupací část vyzdí do -40 cm pod hladinou, folii se navaří vypnutá na betonové zdi a potom je velmi snadné nechat celou koupací část vysávat automatického robota. A u jezírka bez čerpadel je zeď nutná pro oddělení koupací zóny od regenerační ,aby se zabezpečila klidná hladina tak kde se tvoří sedimenty ty se nesmí v žádném případě vířit!

V souvislosti s filtrací je třeba zmínit i to že je třeba stahovat plovoucí nečistoty z hladiny do skimerů (pokud se jedná o typ jezírka s vysokým průtokem nebo s pomalým průtokem kde je skimer přidaný). Čím větší (výkonnější) sání máme tím lepší výsledek stahování . Chceme, aby se jakékoliv plovoucí nečistoty dostaly co nejrychleji z vody anebo (pokud se jedná o prach) ke kořenům rostlin či k bakteriím. Na tom záleží výkon čerpadla, počet skimerů, převládající směru větrů a tvar jezírka.
Dále prach, který se může vyskytnout nárazově ve větším množství skončí pod půdním filtrem či ve štěrcích u kořenů rostlin, a nebo v porézní ploše jezírkového filtru, se musí čas od času odstranit – jelikož KAŽDÉ JEZÍRKO V ČASE STÁRNE !!! Toto  stárnutí úspěšně oddálíme instalujeme-li v každé variantě s čerpadlem čištění  mechanický filtr . Ten výrazně zpomalí stárnutí a zanesení jezírka  drobnými nečistotami ,udává se až o 80%  - doba kdy budeme muset jezírko omladit se výrazně prodlouží , tudíž doporučujeme na vstup před čerpadlo zapojit gravitačně štěrbinový či jiný mechanický  filtr .
Uvědomme si, že všude se práší a ten prach se usazuje v každé sypké hmotě i na foliích. Bakterie a rostliny zvládají likvidovat více méně konstantní množství živin, když zooplankton se za den rozmnoží 2x pokud má potravu reaguje na množství potravy. A dříve či poději se dočkáme stavu, kdy se jezírko živinami naplní a systém již nebude schopen toto množství zvládat zejména pokud se jedná o typ jezírka kdy se tvoří sedimenty kde se odbourává fosfor a jeho vrchní část je aerobní a nebo pokud se používají dvouvrstvé substráty – nastane doba kdy je třeba sedimenty odebrat    ( z tohoto plyne poučka, že dobře zrealizované jezírko je možné hodnotit nejdříve třetí sezónu po založení !!!!) Na tento stav je třeba myslet již při realizaci jezírka - docela i ovlivňuje cenu realizace – jelikož my například nenasypeme do jezírka nic přes co stále  nebo regulovaně neproudí voda a tak se prach vymývá skončí na folii kde se dá vysát, nebo je nasátý do filtru kde se vymyje, nebo je nasátý pod půdní filtr kde máme zbudovaný zpětný chod kdy dokážeme usazeniny pod a ve štěrku zpětně odsát do kanálu jen tím, že otočíme ventil v technologie- Toto je uživatelsky příjemné, ale opět to zvyšuje cenu. Máme již předem připravenou možnost jak po letech jezírko omladit, jelikož nás praxe poučila, kdy jsme nejednou po cca osmi letech vyváželi všechen zanesený štěrk prachem z jezírka a naváželi nový.
tímto chceme říct, že je velmi těžké dávat cenové nabídky na všeobecné poptávky, je třeba osobní konzultace kde se zvolí vhodný typ jezera či bio bazénu. Jelikož je moc aspektů, které ovlivňují cenu a pokud vypracujeme nabídku dle našich zkušeností na „dokonalé jezírko“ tak poptávající, který není seznámen s možnostmi, většinou nabídku odloží jako drahou. Proto se nezúčastňujeme vyplňování slepých rozpočtů a podobně. Dnes náš obrat z poloviny tvoří opravy nepovedených jezer. Je totiž stále dost firem a lidí co jezírko udělají tak, že vykopou díru položí plachtu nasypou oblázky a vysadí rostliny a v lepším případě instalují ponorné čerpadlo se sáním z hladiny kdy vše, co nasají zas cpou nenávratně do oblázků a myslí si že  jezírko je samospasné.

Jezírko není bezúdržbové – musí se stříhat rostliny , dávat bakterie , vysávat nečistoty ze dna  a pokud je zavlečena dlouhá řasa je třeba proti ní bojovat přípravky k tomu určenými.  My dáváme záruky na čistotu vody (průhledná až na dno a to i v parných měsících- dle typu jezera) máme v realizaci jezírek praxi 20 let a za sebou přes 140 realizací jezírek v ČR.
Rádi vás tety navštívíme a nabídneme naše služby osobně, ale předem musím upozornit, že cena biotopu není přímo úměrná jeho velikosti. Jelikož technologie čištění je pořád stejně drahá jak u malého tak i u velkého jezírka Vždy se cena pohybuje nad 250 tis. ale spíše je to častěji 350 až 450 a záleží na požadavcích majitele, co přesně vyžaduje. Pokud jste smíření s podobnou investicí budeme moc rádi, pokud nás oslovíte – s pozdravem www.jezirko.eu

Kontakt

Pavel Šemora
tel.: +420 777 777 509
email: zahrady@volny.cz

 

Provozovna

Kikrleho 1233/17a
Areál firmy Bomaso
620 00 Brno

Kancelář

Koláčkovo nám. 727
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 46239847